Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

8 setembre 2011
Categoria/es: General

AMB UN IMPULS RENOVAT

La reunió d’inici de curs dels agents de pastoral de les parròquies de la Unitat Pastoral, Sant Pere, Sant Joan i la Mare de Déu del Carme) ha tingut lloc al xalet de Jaume Josa i la seva esposa a la urbanització Buenos Aires, de la Serdera.

Hem pogut acudir a la cita una trentena d’agents de pastoral que hem estat convocats pel nostre rector Mossèn Joan. Seguint l’ordre del dia la reunió s’ha iniciat amb un cant i una pregària. A continuació unes paraules introductòries de Mossèn Joan al voltant de la missió eclesial dels laics, que no neix per la demanda del mossèn ni per a omplir les “vacants” produïdes en el si de les comunitats cristianes, sinó de la nostra condició de cristians, és a dir, batejats. Aquesta condició és la que ens crida a ser sants i apòstols, a madurar en la vida cristiana i a estendre l’evangeli. És un dret i un deure que tenim.

El Vaticà II aclareix que la missió eclesial dels laics no és una concessió de la jerarquia per estar en línia amb els corrents d’emancipació i majoria d’edat laïcal, ni es deu a les raons conjunturals de suplència per cobrir llocs buits. El compromís de tots els cristians al servei de l’evangeli i del Regne de Déu brolla de la seva condició de batejats en Crist i confirmats en l’Esperit.

En aquest sentit, i remetent-se a la línia de pensament de José Antonio Pagola, ha subratllat l’important paper que estan cridats a tenir les petites comunitats cristianes de base:

Al parecer, el crecimiento del cristianismo en medio del imperio romano fue posible gracias al nacimiento incesante de grupos pequeños y casi insignificantes que se reunían en el nombre de Jesús para aprender juntos a vivir animados por su Espíritu y siguiendo sus pasos. […] No hemos de pensar en grandes comunidades sino en grupos de vecinos, familiares o amigos, reunidos en casa de alguno de ellos. El evangelista Mateo los tiene presentes cuando recoge estas palabras de Jesús: «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». […] Nadie conoce el futuro. Nadie tiene recetas para garantizar nada. Muchas de las iniciativas que hoy se impulsan pasarán rápidamente, pues no resistirán la fuerza de la sociedad secular, plural e indiferente. Dentro de pocos años sólo nos podremos ocupar de lo esencial.
Tal vez Jesús irrumpirá con una fuerza desconocida en esta sociedad descreída y satisfecha a través de pequeños grupos de cristianos sencillos, atraídos por su mensaje de un Dios Bueno, abiertos al sufrimiento de las gentes y dispuestos a trabajar por una vida más humana. Con Jesús todo es posible. Hemos de estar muy atentos a sus llamadas.

A continuació hi ha hagut un ric diàleg suscitat per aquesta intervenció i fruit, també, de les reflexions dels punts doctrinals que acompanyaven l’ordre del dia. Després d’un descans per a berenar ens hem reunit per grups, segons els tres apartats: litúrgia i formació; catequesi i evangelització; i caritat. La reunió s’ha acabat amb una posada en comu de les conclusions del treball realitzat pels grups i un cant-pregària.

Els amfitrions que ens han acollit -el Jaume i l’Àngels-, l’espai idíl•lic del seu jardí presidit per la Mare de Déu de Montserrat, l’agradable tarda solejada i el bon clima de pregària i de germanor interparroquial… Aquest ha estat l’immillorable entorn en el qual els mossens i els agents de pastoral de les nostres parròquies hem iniciat el curs “amb un impuls renovat”.

PREGÀRIA
Gràcies, Senyor, per l’oportunitat de reunir-nos que ens has donat avui.
Il•lumineu els nostres passos i conduïu-nos pel camí dels vostres projectes;
Encoratgeu la nostra fe en Vós i el nostre amor als germans.
Vós ens heu cridat a formar part de la vostra Església, la comunitat dels vostres seguidors.
Us donem gràcies per la fe rebuda dels nostres majors
a través d’una llarga cadena de testimonis i creients.
No permetis que la torxa de la fe s’apagui a les nostres mans,
sinó que transmetem la seva crida a la les noves generacions.
Allibereu-nos d’una religió rovellada per la rutina, del còmode immobilisme, d’estancament i del formulisme buit; i feu que visquem cada dia la novetat de l’Evangeli.
Que la nostra comunitat del Carme, Sant Joan I Sant Pere sigui una llar d’amor,
d’alegria esperançada i d’evangelització.
Que tots trobin en ella un motiu d’esperança.
Beneït sigueu perquè necessiteu les nostres mans, la nostra veu, la nostra pobresa.
Gràcies per la vostra confiança!
Per la teva paraula, tirarem la xarxa fins que s’ompli de peixos.
Volem gastar la nostra vida per al vostre amor i servei.
Vingui a nosaltres el vostre Regne. Amén.

ORACIÓN
Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos que nos has dado hoy.
Ilumina nuestros pasos y condúcenos por el camino de tus proyectos;
Alienta nuestra fe en ti y nuestro amor a los hermanos.
Tú nos has llamado a formar parte de tu Iglesia, la comunidad de tus seguidores.
Te damos gracias por la fe recibida de nuestros mayores
a través de una larga cadena de testigos y creyentes.
No permitas que la antorcha de la fe se apague en nuestras manos,
sino que transmitamos su llama a la las nuevas generaciones.
Líbranos de una religión enmohecida por la rutina, del cómodo inmovilismo, del instalamamiento y del formulismo vacío.
Y haz que vivamos cada día la novedad del Evangelio.
Que nuestra comunidad del Carme, Sant Joan Y Sant Pere sea un hogar de amor, de alegría esperanzada y de evangelización.
Que todos encuentren en ella un motivo de esperanza.
Bendito seas porque necesitas nuestras manos, nuestra voz, nuestra pobreza.
Gracias por tu confianza!
Por tu palabra, echaremos la red hasta que rebose de peces.
Queremos gastar nuestra vida en tu amor y servicio.
Venga a nosotros Tu Reino. Amén

Cliqueu per ampliar la foto panoràmica: 

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn