Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

ARXIU

L’arxiu de la parròquia del Carme comença l’any 1869, quan la parròquia rep el dret de batejar, o dret “de pila”.

L’arxiu conté tres classes de Llibres: Originals, Duplicats i Declaracions jurades.

  • Originals: Durant la Guerra de 1936 al 1939 es van perdre diversos llibres.
  • Duplicats: Són partides refetes a base dels duplicats que existien al Bisbat.
  • Declaracions jurades: Partides refetes a base de declaracions jurades de persones que varen assistir al baptisme.

Els primers llibres, fins l’any 1935 contenen partides de baptisme, matrimoni i defuncions.

Els llibres exclusivament de matrimonis són sis. Contenen les partides des del 1939 fins avui. En el llibre primer hi ha també declaracions jurades fetes des de 1941 a 1958.