Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

Full parroquial

 

FULL PARROQUIAL DE SANT JOAN

"La Hoja Dominical. Parroquia de San Juan Bautista. Lérida" va aprèixer el segon diumenge de novembre de l’any 1923. No era el primer full que es publicava a Lleida; amb anterioritat ja havien sortit els de Sant Llorenç i de Sant Pere. Però sí va ser el més complet i de més llarga vida. Vol incentivar la participació de la feligresia en la vida de la parròquia.Es doctrinal, formatiu i informatiu. Va sortir fins el juliol de 1936.

Tornà a sortir a partir de l’abril de 1946, dos anys després de la reconstrucció del temple, incendiat durant la Guerra Civil. A partir de 1956 incloia un full amb el títol "Movimento apostólico de San Juan", que informava d’aquest moviment i de la seva raó de ser.

 

 FULL PARROQUIAL DEL CARME

La publicació del full parroquial la va promoure Mn. Ramon Torres com un mitjà de comunicació periòdica de la parròquia amb els seus feligresos. Fou l’habitual mitjà de periòdica comunicació de la parròquia amb la feligresia, un diàleg setmanal amb un propòsit ben clar: “Se propone establecer entre la parroquia y sus feligreses una verdadera corriente de amor, de compenetración y de hermandad; y comunicar-le sus alegrías, sus dolores y sus problemas”.

Era la quarta pàgina de "La Fiesta Santificada", editada a Barcelona. El primer Full va veure la llum el 4 de gener de 1951 i des de l’abril del mateix any, s’oferia setmanalment. Era de repartiment gratuït i n’aparegueren 90 números. L’últim va ser el 29 de juny de 1952.

A partir del 21 d’agost d’aquell any s’integrà com un full, editat per la parròquia, solt dins de la nova publicació "Vida Parroquial", editada pel bisbat de Lleida. “La Fiesta Santificada” queda reemplazada por otra Hoja importante “Vida Parroquial”. de la que habíamos de hacernos portavoces. Continuará siendo el periódico parroquial que llevarà a todas las familias los deseos e inquietudes de la parroquia". El 3 de gener de 1971 passaria a ser mensual. Deixà de publicar-se el 1979.

A partir de l’11 de maig de 1969 es presenta com un full separat titulat “Suplemento de Vida Parroquial. Parròquia de Ntra. Sra. Del Carmen”. Continuà sortint setmanalment fins el 3 de gener de 1971, en que passà a ser mensual i només els mesos de juliol i octubre comptaven amb dos números extraordinaris: un el dia de la festa de la Mare de Déu del Carme; i l’altre amb ocasió de la festa del Sant Crist del Crucifix. El 1979 va deixar de publicar-se.

Avui, a ulls de la distància, permet seguir molt bé els afanys i delers propis del temps: informació de la parròquia, notícia dels diferents moviments parroquials, actes de culte, celebracions, avisos, formació, consells… I, sempre, la voluntat del rector d’animar i arribar a tota la feligresia a fi d’evangelitzar-la.