Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

GRUPS DE PASTORAL

GRUPS DE PASTORAL DE LA UNITAT PARROQUIAL

 • Consell Parroquial: Definició, components, grups que representen
 • Consell de Economia: Definició i components.

ÀREES:
1. Area de Formació i Evangelització

 • Pastoral infantil: Catequesi de primera comunió, esplai, animació missa dominical dels nens.
 • Pastoral d’adolescents i joves: Catequesi de confirmació, esplai,  grup de joves
 • Preparació dels bateig d’infants
 • Preparació dels matrimonis (Cursets prematrimonials pels qui no poden fer-lo amb l’equip diocesà)
 • Catecumenat de parla anglesa, francesa i castellana
 • Formació permanent de la Bíblia
 • Pastoral de la salut
 • Vida creixent
 • Grup d’immigrants

2. Area de la Celebració – Litúrgia

 • Equip d’animació litúrgica, amb els diversos serveis de la celebració
 • Coral parroquial
 • Rober litúrgic

3. Area de Caritat: Centre de solidaritat JERICÓ

 • Grup d’acollida de casos concrets i derivació
 • Grup de recollida diària d’alimentació i distribució (furgó)
 • Grup de distribució d’aliments
 • Grup de distribució de roba
 • Grup de la borsa de treball
 • Servei de mesures alternatives
 • Grup d’estudi de subvencions
 • Reforç escolar

4.-Area de suport logístic

 • Secretaria
 • Economia
 • Servei de publicacions: comunicats i revista anual
 • Plana Web de la unitat parroquial

5.- Altres comunitats

 • Església romanesa catòlica
 • Església romanesa ortodoxa
 • Església copta

6.- Area Lúdica cultural

 • Excursions
 • Teatre infantil i grans: Pastorets i la Passió