Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

Sant Pere

PARRÒQUIA DE SANT PERE, APÒSTOL

La Unitat Pastoral de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan i Sant Pere constituïda l’any 2001 pel bisbe Mons. Francesc Xavier Ciuraneta. Al llarg d’onze anys (2001-2012) la parròquia de Sant Pere va participar de la pastoral engrescadora i integradora de les tres parròquies, amb Mossèn Joan Mora com a rector, recolzat pels altres mossens de la Unitat. Des del primer de setembre de 2012, el bisbe Mons. Joan Piris va segregar d’aquesta Unitat Pastoral per formar Unitat Pastoral amb la S. E. Catedral.


NOTES HISTÒRIQUES SOBRE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE

  • Nasqué com a església de sant Francesc essent col·locada la primera pedra el 1731. Era el temple del convent dels Franciscans.
  • La Guarnició Militar de Lleida la tenia com a lloc de celebració de les pròpies festivitats religioses i d’enterrament de l’Oficialitat, raó per la qual era coneguda com parròquia dels militars.
  • El 1786 hi fou enterrat Gaspar de Portolà.
  • El 1835, foragitats els frares del Convent quan la Llei d’Exclaustració, l’Estat s’incautà dels seus bens. L’església, però, continua oberta al culte regida pel clergat secular.
  • El 1854 l’església es tancà. Llavors fou destinada a magatzem d’efectes timbrats i de la tabacalera, la part baixa; i a dependències de la Diputació, la part alta.
  • El 1892 l’Estat tornà l’església a la Diòcesi i el bisbe Messeguer la convertí en seu de la nova parròquia de sant Pere, nom amb que serà coneguda des de llavors.
  • El 1931 els moviments juvenils de l’Acció Catòlica hi establiren la seva seu.
  • Incendiada el 1936, quan la guerra Civil, es restaurà després obrint-se altra cop al culte el 1944.
  • Aleshores s’enriquí la seva façana amb la incorporació de la bella portalada barroca de l’antiga església del Convent de l’Ensenyança.
  • El 1954 Josep Serrasanta hi pintà el mural sobre el martiri de sant Pere que presideix l’altar Major.

Romà Sol i Mª del Carme TorresMossens de la Parròquia de Sant Pere de 1939 fins 2012

Rectors

Mn. Faust Riu Cucurull
Mn. Joan Lluís Borràs (Ecònom): 1939
Mn. Faust J. Riu Cucurull (Ecònom): 1947
Mn. Josep Sas i Masip: 1950
Mn. Herman Miret i Mateu: 1965
Mn. Josep Martí Cristòfol: 1988
Mn. Joan Mora Pedra: 2002 (Unitat pastoral amb Sant Joan y Mare de Déu del Carme)
Mn. Jaume Pedrós Solé: 2012

Vicaris

Mn. Eusebi Vidal i Bergé, canonge
Mn. Jaume Beltran (Coadjutor) 1939
Mn. Joan Rosell i Vallespí (Auxiliar) – 1940 encarregat del Carme
Mn. Josep Boix por absència del Rector) 1940
Mn. Enrique Ribera -1947-
Mn. Josep Solé Molins (coadjutor) – 1951-
Mn. Ramon Abadia – coadjutor- 1952
Mn. Ramon Viola – Coadjutor- 1952
Mn. Lázaro Puértolas Sánchez – 1953-
Mn. Jordi Pardell (Coadjutor) -1954-
Mn. Martí Martí Sabaté -1955-
Mn. Carlos Cabistany -1956-
Mn. Manuel Coll ( Coadjutor) -1957 –
Mn. Francesc Roselló -1958-
Mn. Melchor Llaquet -1959 –
Mn. Julio de León (Coadjutor) -1960-
Mn. Josep Moré -1963-
Mn. Carlos Martí Perera -1966 –
Mn. Antonio Guiu (coadjutor) -1967 –
Mn. Jaume Capell (inscrit) -1968-
Mn. Joaquin Mesalles -1963 –
Mn. Enrique Teira (inscrit) -1970-
Mn. Josep Maria Cirés Farrás – 1972 –
Mn. Pere Canals -1978 –
Mn. Josep Farré Badia
Mn. Josep Antoni Lapena Gambau – 2012
2001.- Unitat Pastoral Sant Pere, Sant Joan i Mare de Déu del Carme

Nota: les dades que segueixen al nom són dades en que els mossens actuen batejant o administrant altres sagraments, segons consta en els llibres de sagraments de l’arxiu parroquial. No tenim constància dels nomenament i franja de permanència a la parròquia.


BEAT FRANCESC CASTELLÓ ALEU


NOTÍCIES DE SANT PERE (anys 2010-2012)

Any 2010

Any 2011-12