Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

13 novembre 2011
Categoria/es: General

CRÒNICA DE LA VISITA PASTORAL DEL NOSTRE BISBE

 

    

 

 

 

 

 

 

El dia a dia de la Visita Pastoral a les parròquies de la nostra Unitat Pastoral: Mare de Déu del Carme i Santuari de Sant Antoni de Pàdua, Sant Joan i Sant Pere.


Dissabte, 12 de novembre de 2011 Full de ruta nº1  – fotos


Avui s’ha iniciat la Visita Pastoral del nostre bisbe Joan Piris a les parròquies de la Unitat Pastoral.

L’acte central de la jornada ha estat la Missa vespertina celebrada a l’església de Sant Pere. Ha concelebrat amb el Bisbe, Mn. Joan Mora rector de la parròquia. En la salutació de benvinguda, Mn. Joan ha lloat la voluntat del Senyor Bisbe d’iniciar la Visita Pastoral amb l’eucaristia. També s’ha referit a la importància de la visita del nostre pastor a la comunitat per a estrènyer els vincles personals i de coneixement de la realitat de la parròquia, de la qual ell n’és rector i que, com a tal, estava a casa seva. Tot responent a les paraules de Mn. Joan, el senyor Bisbe ha recordat Mn. Josep Martí que ja està a la Casa Sacerdotal, encara convalescent, però en vies de restabliment.

Els cants han estat dirigits per Antonio Miquel i Lourdes Solà, amb l’acompanyament a l’orgue per la Sra. Dioni Moya. Monsenyor Joan Piris ha centrat l’homilia en la paràbola evangèlica dels talents. N’ha fet una lectura actual per ajudar-nos a valorar els dons rebuts i a posar-los al servei de Déu “amb el goig a l’ànima” per a fer fructificar la nostra vida i donar-li sentit. Així és com els cristians podem ser llum enmig del món.

Finalitzada la celebració, alguns dels assistents de la comunitat parroquial s’han reunit amb el senyor Bisbe al Local Francesc Castelló, on han mantingut una estona de diàleg.

Prèviament, a mig matí, el senyor Bisbe s’havia reunit als els joves de confirmació, amb els nens de l’esplai i el grup de joves del Carme. Aquesta trobada s’ha anticipat per a fer-la coincidir amb l’horari habitual en que aquests grups es reuneixen a la parròquia.

En el moment de fer-se present el senyor Bisbe, el grup de joves que es preparen per a rebre el sagrament de la Confirmació estaven fent una sessió de catequesi sobre l’Església: el seu origen, la seva identitat i missió, la diversitat de carismes i funcions dels seus membres… Mons. Joan Piris ha recalcat que el Bisbe és el Vicari o representant de Crist a Lleida, mentre que el Papa ho és a Roma. Tot referint-se a l’Església ha dit que és el signe de la comunitat de Jesús. És imprescindible per al cristià saber qui és Jesús.

Al llarg del diàleg encetat alguns joves han formulat preguntes al Bisbe. “Qui és Jesús per a vostè?” “És més que un amic -ha contestat el bisbe- però cal tractar-lo com amic, i conèixer-lo cada vegada més, doncs ell assegura la nostra vida” –«Jo sóc la resurrecció i la vida», diu Jesús. També ha explicat com, a través de la seva educació eucarística -de pregària davant del sagrari-, ha descobert que Jesús, el Fill de Déu, s’ha fet un de nosaltres a fi d’atendre la nostra realitat.

Aquest diàleg s’ha enriquit amb l’arribada dels infants de l’esplai amb els seus monitors, i el grup de joves del Carme. Tots junts ambé han cantat unes cançons: “Carta del jefe indio” i “Agermanats anirem caminant,”

A continuació el senyor Bisbe s’ha acomiadat del grup d’esplai i de confirmació i els joves s’han quedat per a continuar el diàleg amb ell, amb Mn. Joan i Mn. Dismas.

Una altra de les trobades realitzades avui pel Senyor Bisbe ha estat a la Comunitat de religioses de la Sagrada Família. Ha estat a primera hora de la tarda, al seu domicili del carrer Igualada, davant del Col•legi que regenta aquesta institució que fa poc més d’un mes ha viscut amb goig la beatificació de la seva fundadora Beata Anna Maria Janer, a la Seu d’Urgell.


Diumenge, 13 de novembre de 2011  Full de ruta nº 2Fotos


Avui ha estat un dia intens, ple de celebracions litúrgiques com correspon al dia inicial de la setmana: Diumenge, el Dia del Senyor.

D’acord amb el programa previst, a les 10 del matí el Senyor Bisbe ha realitzat una visita cordial a la Comunitat romana ortodoxa al Local parroquial del Carme, lloc habilitat per a les seves celebracions litúrgiques. El Pare Daniel Simon, sacerdot ortodox, ha expressat unes paraules de benvinguda i agraïment a Mons. Joan Piris, materialitzades també amb l’obsequi d’una icona i un ram de flors. També ha obsequiat a Mn. Joan Mora, rector del Carme, amb una creu. A la vegada, el Bisbe ha saludat al P. Daniel i a la comunitat allí reunida per a participar en la celebració de l’eucaristia, i ha fet uns moments d’oració davant de la gran icona de Crist que presideix el seu altar abans de marxar.

A les 11 del matí el Senyor Bisbe ha celebrat l’Eucaristia a Sant Joan, concelebrant amb Mn. Joan Mora i Mn. Adrián Burca, sacerdot romanès i Mn. Mateu Hidalgo, diaca molt unit a la parròquia. Hi ha participat la comunitat parroquial de Sant Joan i la comunitat romanesa que ha solemnitzat admirablement la celebració amb la seva nodrida i jove Coral interpretant cants litúrgics catalans.

El centre de l’homilia ha estat la paràbola dels talents, que posa de manifest la necessitat de prendre consciència dels dons rebuts. Només el qui amaga els talents mostra tenir una imatge equivocada de Déu. Nosaltres també hauríem de depurar la nostra idea de Déu a fi de fer-la coincidir amb la que Jesús ens ha donat.

Un grup de petits romanesos abillats amb els vestits típics del seu país han portat a l’altar les ofrenes de diversos productes simbòlics del seu país.

Gairebé d’una forma continuada, a les 12 del migdia el Senyor Bisbe ha presidit l’Eucaristia al Santuari de Sant Antoni de Pàdua. No era la primera vegada que visitava “els franciscans”, però sí la primera vegada que hi celebrava la Missa. Amb tot seguint la recomanació secular del fundador de la comunitat, Sant Francesc d’Assís, no se li ha donat la benvinguda, pel fet que no és una pràctica acostumada de fer-ho a qui entra “a casa seva”.

“Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús”. Les paraules finals de la proclamació del misteri de la nostra fe han estat el pòrtic de l’homilia del Bisbe. Juntament amb el seu amor, Déu ens ha donat totes les capacitats i possibilitats. A nosaltres ens correspon agrair la confiança que ens ha mostrat, i la millor manera de fer-ho és aplicar-nos en multiplicar els béns i construir una fraternitat visible de comunió. Hem de ser promotors del bé en el nostre món. Així ho va fer sant Francesc d’Assís.

La Missa ha estat concelebrada pel P. Mariano Martín, Guardià de la comunitat franciscana, Mn. Joan Mora, rector del Carme, el P. Francesc Gamissans, el P. Joaquim Recasens, i Fra Genís, diaca. El Cor del Carme l’ha solemnitzat amb acompanyament musical a l’orgue per Lluis Climent.

Després de la celebració el senyor Bisbe s’ha reunit amb un grup de feligresos del Santuari, amb el Pare Mariano i el Pare Joaquim, en l’església del santuari, amb major aforament que la Sala de Santa Clara, espai on estava prevista inicialment.

A continuació tots els pares de la comunitat franciscana han compartit un dinar amb el senyor Bisbe, Mossèn Joan i Mossèn Dismas.

Diuen que no n’hi ha dos sense tres. Així, doncs, a les vuit del vespre el senyor Bisbe ha presidit una nova celebració eucarística, aquesta vegada a l’església del Carme. Concelebraven amb ell Mn. Joan Mora, rector, i Mn. Dismas Ntamushobora, sacerdot rwandès adscrit a la Unitat Pastoral. L’han solemnitzat els cants interpretats pel Cor africà del Carme, tal com fa habitualment en aquesta missa. S’hi ha sumat excepcionalment la Coral del Carme i el grup de juvenil de música dirigit per Pere Isantha i Anna Moles.

El senyor Bisbe ha centrat l’homilia en la necessitat de reconèixer i fer créixer els dons que hem rebut de Déu. El més preuat, el do de la fe, l’hem de cultivar d’una manera especial, acurada i continuada tal com faríem amb una planta o qualsevol ésser viu. També ens ha demanat que hem d’agrair Déu amb goig i en el servei tot el que hem rebut. I que, com a fills de la llum, procurem irradiar el bé construint una espiritualitat de comunió. Aquesta és la nostra missió com a cristians i Déu ens ho demana per al bé de la humanitat, per al bé de tothom.

Ha estat una celebració molt viscuda pels nombrosos assistents que omplien el temple.

 


Dilluns, 14 de novembre de 2011 Full de ruta nº3 Fotos


Aquesta tarda el Senyor Bisbe ha visitat el Col•legi de la Sagrada Família, on ha mantingut un ric diàleg amb els professors a la Biblioteca del centre. Ha estat al finalitzar les classes de la tarda, en horari extraescolar. A continuació ha tingut ocasió de saludar els tres grups de catequesi i visitar les instal•lacions del col•legi i la capella.

A l’arribar al Centre de Solidaritat Jericó el senyor Bisbe ha visitat les instal•lacions a les quals hi accedia per primera vegada. A continuació s’ha llegit la paràbola del Bon Samarità que està en el rerefons de l’activitat desplegada en aquest Centre que té mig any d’una vida arrelada, però, en un llarg i fecund procés de gestació.

Ja iniciada la reunió amb la trentena de voluntaris que hi han pogut assistir, ha pres la paraula el seu responsable, Rodolfo Justiniano que ha explicat la gènesi del centre i el funcionament actual de l’atenció solidària que s’hi realitza. Respecte al lema “humilitat en el servei” ha dit que s’explica pel fet que el problema és molt gran i encara que és poc el que s’hi fa, és necessari fer-ho. Referint-se al discurs del Para als joves minusvàlids de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Madrid, amb motiu de la JMJ, “una societat que no pot compartir el sofriment és inhumana” ha subratllat que només l’home mostra la seva grandesa quan acompanya al que pateix. Ell, com a fill de l’Església vol compartir la seva vida amb els qui pateixen. També ha citat les expressió “Caritat i amor” i “és millor ser coix en el camí que corredor de fons fora d’ell”, del Missatge del senyor Bisbe “Presència d’Església a la societat”.

A continuació ha anat nomenant els voluntaris que col•laboren a Jericó, els quals han pres la paraula per a explicar en què consisteix la seva responsabilitat solidària. El servei de repartiment d’aliments, de roba, la borsa de treball, treballs a la comunitat, reforç escolar, taller de costura… S’ha incidit especialment en el projecte ja molt avançat de L’Allotjament nocturn Jericó” impulsat per Josep Maria Perelló i altres membres de la comunitat als locals parroquials de Sant Joan. Els destinataris d’aquest servei serien inicialment les persones que s’han quedat sense llar i altres que estan en risc de quedar-s’hi. Està previst posar en funcionament aquest servei en breu, en una fase inicial de quatre mesos, el temps d’hivern.

També ha assistit a la reunió un representant dels Alcohòlics Anònims, Menjadors Compulsius…, que havent superat la seva drogodependència ha esdevingut una persona no només rehabilitada, sinó testimonial per a d’altres casos que van acudint als grups que s’aixopluguen al Carme per a seguir un programa formatiu i de desintoxicació.

A la riquesa de les múltiples i variades aportacions solidàries s’hi ha sumat la senzillesa i fermesa dels diferents testimonis de voluntaris que hi treballen d’una manera totalment desinteressada.

La reunió s’ha acabat amb l’oració de Sant Francesc d’Assís: “Señor, haz de mi un instrumento de tu paz […] que yo no busque ser amado, sino amar […] Porque: dando se recibe […] muriendo se resucita a la Vida Eterna. Amen.”

A continuació ha tingut lloc la reunió del Consell d’Economia i de Pastoral de la Unitat Pastoral de les parròquies de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan i Sant Pere. El Sr. Manolo Julià ha fet la presentació recordant que des de la seva constitució els Consells han vetllat per recolzar i aplicar els diferents plans diocesans que s’han impulsat al nostre bisbat. També ha reconegut que aquesta era la segona reunió dels Consells celebrada des de l’inici de curs, i que encara no s’havia fet cap sessió de treball conjunta sobre el Missatge del Bisbe “Presència d’Església a la societat”, ja que la primera es va dedicar a la preparació de la Visita Pastoral.

A continuació ha pres la paraula la Sra. Maria Dolors Milà. Actuant com a portantveu dels Consells n’ha fet relatat àmpliament i documentada la història de la seva singladura en els darrers trenta anys.

La segona part de la reunió s’ha centrat en les intervencions dels representants de grups de pastoral de les parròquies explicant la tasca que duen a terme. El grup de Bíblia, d’economia, de malalts, de neteja i tenir cura de la sagristia, de litúrgia, de preparació per al Baptisme i Matrimoni, Vida Creixent, Coral, Catequesi, Secretaria i Comptabilitat….

El senyor Bisbe ha anat intercalant comentaris formatius que han donat peu a un cordial diàleg entre els assistents, a fi d’ajudar a purificar la tasca de l’evangelització. En destaquem alguns.

L’atenció als malalts, la formació de les persones que tenen cura del ministeri de administrar la comunió i, si cal, la seva renovació.

La litúrgia i el ministeri de lector. No confondre la participació en les cerimònies litúrgiques amb la mera actuació.

La importància de la preparació per a rebre els sagraments . El matrimoni, un projecte de Déu que compta amb una gran dimensió social, i la situació dels divorciats.

Ja en la recta final de la reunió ha valorat i agraït a tots la bona tasca realitzada. Anticipant-se a l’Assemblea del dimecres ha destacat l’orientació diocesana que s’està donant en les Unitats Pastorals. Sense cap intenció d’eliminar cap parròquia s’aniran constituint progressivament Unitats d’Acció Pastoral animades per un equip sacerdotal que tindrà un únic rector. “Es tracta de complementar serveis per anticipar-se als esdeveniments de la previsible disminució del contingent de sacerdots, que sempre és millor que haver d’actuar per necessitat”, ha remarcat.

 

 

 


Dimarts, 15 de novembre de 2011 Full de ruta nº 4Fotos 4


La quarta jornada de la Visita Pastoral s’ha iniciat a la Residència Verge de Montserrat. Han acompanyat al Bisbe Mossèn Joan, Mossèn Dismas, i Maria Dolors Milà, Maria Condal i Montse Ges, visitadores. Han estat rebuts per la Sra. Begoña Salmerón, una de les dues directores i per les assistentes sanitàries de la Residència. Una d’elles, Charo, ha llegit una poesia pròpia dedicada a la Residència i de benvinguda al Senyor Bisbe, qui ha expressat unes paraules d’agraïment. Després de saludar particularment els ancians residents felicitar a Sra. Raimunda Gort i Farré “Mundeta”, centenària des del passat diumenge 13 de novembre, i els ha donat la Comunió. Finalment han cantat Rosa d’Abril. Hi ha hagut molta alegria compartida per part dels residents, les assistentes, el senyor Bisbe i tots els allí presents.

A continuació, el Senyor Bisbe, acompanyat per Mossèn Joan ha visitat la Residència d’Ancians d’Adesma Fundació. Els han rebut la la Dra. Roser Horta, metgessa i Directora del centre, el Sr. Alfred Roda, President d’Adesma Fundació, i el Sr. Ricard Roda, Gerent. Juntament amb els membres de l’EquipPpastoral de la Residència, Fra Genís, la Sra. Mari Bometon i la Sra. Núria Deantonio, van visitat els residents agrupats en dues sales: els més febles i amb més limitacions, i els que gaudeixen de millors situació i poden realitzar activitats psicomotrius, gimnàsia, etc. També ha baixat a la cuina i, essent l’hora de dinar, els ha beneit la taula. Allí ha saludat l’Albert que segueix el programa d’inserció laboral a través del concert que Adesma ha suscrit amb l’Associació Síndrome de Down. El Senyor Bisbe ha mostrat una gran amabilitat amb tots els ancians, alguns d’ells centenaris, que han viscut la seva visita amb molta emoció.

La cordialitat viscuda en les visites realitzades a les residències de gent gran de la demarcació parroquial s’ha de fer extensiva a totes les Visites de Malalts efectuades pel Senyor Bisbe, amb Mossen Joan i les visitadores habituals. A tots se’ls ha lliurat una estampa de record de la Visita Pastoral i una creu.

Aquesta tarda el senyor Bisbe s’ha fet present a la Catequesi de Primera Comunió. La quarantena d’infants que segueixen formació catequètica esperaven el senyor Bisbe amb il•lusió, després d’haver dedicat la sessió de catequesi a l’Església. Un cant i unes paraules de benvinguda d’un nen i una nena han obert un diàleg distès i simpàtic entre el bisbe i els infants. De l’ampli ventall de preguntes que els nens han formulat al Senyor Bisbe l’Ivan n’hi ha fet una de ben especial: “Vostè ha vist alguna vegada a Jesús?“Sí, ara mateix el veig”, ha contestat el Bisbe mirant-se’l de fit a fit. "A Jesús el podem veure sempre en el germà; Jesús es fa present en cadascú de nosaltres."

Alguns pares i mares també han participat en aquesta agradable trobada en la que el Bisbe ha insistit en la importància de conèixer més i millor Jesucrist. Visitar-lo al Sagrari i l’oració ajuden molt a tenir un tracte d’amistat amb ell. Però cal resar sabent bé que és el que li diem.

El diàleg ha continuat després amb el grup de Catequistes. Ha estat una trobada breu i rica en contingut. S’han posat en comú algunes de les circumstàncies actuals inherents a l’evangelització dels infants. El senyor Bisbe ha manifestat la necessitat d’estrènyer els vincles amb els pares a fi de consolidar la formació catequètica que reben els seus fills.

La quarta jornada de la Visita Pastoral s’ha completat amb una Eucaristia a l’església de Sant Joan. Ha estat presidida pel Bisbe i concelebrada per Mn. Adrián Burca, sacerdot romanès i Mn. Mateo Hidalgo, diaca. Hi ha assistit la comunitat parroquial i la comunitat romanesa catòlica, molt vinculada a la parròquia de Sant Joan on cada dia Mn. Adrián celebra l’eucaristia en la seva llengua. Els cants de la comunitat amb l’acompanyament musical de dues flautes travesseres han solemnitzat la celebració, que ha estat molt participada, també pel grup de joves servidors de l’altar i els lectors de les pregàries.

El senyor Bisbe ha iniciat l’homilia dient que com no podia expressar-se en romanès, ho faria a través de la Paraula de Déu. I l’expressió més adient que suggereix és la paraula motivació. La motivació d’Eleazar per a mantenir-se fidel a la Paraula de Déu; fidelitat necessària per a tenir consistència en la vida. La motivació de Zaqueu per a canviar de vida; en contacte amb el Senyor troba la motivació per a viure amb fidelitat i consistència: “ja no puc continuar vivint com vivia”. Les motivacions són fonamentals en la vida encara que de vegades no les veiem; passa com amb els fonaments d’un edifici, que també resten amagats.

Finalment ha tingut unes paraules especials per a la comunitat romanesa, que havent marxat del seu país s’ha mantingut fidel seguidora de Crist. “El sentit de la vida te dos components: el diví i l’humà. En el sacrifici de la Missa aquestes realitats s’uneixen. Tots formem part de la mateixa Església; no som peces afegides. La nostra única motivació és Déu Salvador.”

En acabar la Missa, Florentina Budau, ha explicat breument la gènesi de la integració de la comunitat romanesa a l’Església de Lleida, en temps del Bisbe Francesc Xavier Ciuraneta. A la vegada Mn. Adrià ha expressat unes paraules de gratitud a Mn. Joan, que sempre l’anima a fer les coses amb il•lusió. I mostrant-se emocionat per la presència del Bisbe visitant-los l’ha obsequiat amb un pom de flors.

Mossèn Joan, que també ha seguit la celebració, ha manifestat la seva satisfacció de comptar en la parròquia del grup de romanesos catòlics dirigits pastoralment per Mn Adrià. Està molt content d’haver establert l’amistat amb Mn. Adrià i del exemple que dóna a la comunitat romanesa tant per la competència en el seu treball com amb el testimoni de la seva vida. Cal remarcar les trobades que tenen amb freqüència al camp, on habita el Sr. José. Tot ajuda i més quan experimenten la germanor al voltant de la taula.


Dimecres, 16 de novembre de 2011 Full de ruta nº 5Fotos 5


El Senyor Bisbe ha iniciat la jornada pastoral visitant amb Mossèn Joan el Col•legi Príncep de Viana, a les 11 del matí. En absència del seu Director els ha atès la Sra. Lola Vicens, Directora en funcions. Han assistit a una classe pràctica amb els nens de P3, amb caragols, fulles d’enciams i capses de forats… També hi ha hagut un interessant diàleg amb la Directora en funcions i la professora de Religió.

El matí d’aquest dimecres ha encabit una nova activitat no prevista inicialment: la visita al Centre Cívic Democràcia. En concret han estat dues les entitats amb els representants de les quals el Senyor Bisbe, acompanyat per Mossèn Joan, ha tingut un breu encontre: la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i l’Associació de Veïns Noguerola. Com a President de l’Associació, el Sr. Miquel Sabaté ha informat al Senyor Bisbe de la situació al Barri Noguerola, on està ubicada bona part de la demarcació parroquial del Carme.

Ja per la tarda, després de dinar amb els mossens, al Carme, el Senyor Bisbe s’ha adreçat amb Mossèn Joan a l’església de Sant Pere. Era l’hora de la trobada amb els voluntaris de l’Adoració Diürna. Lògicament s’ha iniciat amb una estona de pregària, resant vespres a dos cors, i un moment d’Adoració en silenci. Feta la benedicció del Santíssim, Monsenyor Joan Piris ha pres la paraula per a animar-nos a fer d’aquest temple el cor espiritual de la ciutat.

Seguidament Monsenyor Joan Piris ha visitat el Taller litúrgic, al Carme. El grup de senyores que el conformen han explicat la gènesi i la història del rober i li han mostrat l’exposició dels treballs manuals que han preparat de cara a la Campanya de la Fam, i uns purificadors que regalaran a Mn. Lucas amb motiu de la seva ordenació presbiteral.

El local parroquial del Carme, presidit per l’iconostasi de la comunitat ortodoxa, mostra com la nostra Unitat Pastoral és una realitat cristiana que va més enllà de les demarcacions parroquials. En aquest marc s’ha celebrat l’Assemblea que clausura oficialment els actes programats de la Visita Pastoral del nostre Bisbe Joan Piris. Hi ha assistit una cinquantena de membres actius de les comunitats parroquials de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan i Sant Pere. Es tractava de fer un balanç de la visita.

El Senyor Bisbe ha demanat als assistents la seva opinió sobre la Visita Pastoral i com es podria millorar. En el diàleg obert de forma distesa alguns membres de les comunitats han expressat el seu punt de vista sobre la Visita del Bisbe i d’algunes realitats de les parròquies de la Unitat Pastoral i de l’Església diocesana. A la vegada el Bisbe s’ha mostrat satisfet del desenvolupament dels actes diferents programats, dels quals n’ha fet repàs donant les seves impressions en una síntesi verbal que més endavant trametrà per escrit a Mn. Joan.

Monsenyor Joan Piris ha fet alguna recomanació: col•laborar i assumir responsabilitats com a membres de la comunitat. Així ho aneu fent. No tot ha de ha de recolzar-se tot sobre el rector. La funció del pastor és donar orientació i alimentar espiritualment els agents impulsors de les activitats pastorals, amb el ben entès que l’Església la condueix Nostre Senyor, comptant amb la nostra col•laboració. També ha expressat la seva confiança en la comunitat de pregària de Sant Pere com a fogar espiritual, on sempre hi ha gent davant del Santíssim: “caldria portar-hi els nens.

Finalment ha recordat algun dels plantejament que orienten l’acció pastoral de l’Església diocesana, consistent en la constitució de comunitats d’Acció Pastoral on entri pels ulls la dimensió comunitària de l’Església “Convé que la gran comunitat de voluntaris comenci a pensar com una sola parròquia.”

La nostra comunitat agraeix al nostre Bisbe la Visita Pastoral realitzada. Ha estat un temps de gràcia que ens ha permès fer-nos conscients de la seva riquesa humana i espiritual que hi nia. Alhora, és un estímul per a millorar la missió evangelitzadora que tenim encomanada.

 


Dijous, 17 de novembre de 2011 – Full de ruta nº 6 Fotos 6


Una darrera activitat ha posat el colofó de la Visita Pastoral del nostre Bisbe. Ha estat la trobada amb la Junta Directiva de la Congregació de la Puríssima Sang, presidida pel Prior Àngel Simó. Primerament han efectuat una visita a les instal•lacions, situades en unes dependències colindants amb l’església de la Sang, on es guarden els passos de Setmana Santa.

A continuació han mantingut un diàleg on s’han anat exposant totes les inquietuds dels grups que formen la Congregació: els Armats, els Portants del Sant Crist Jacent, i altres… Han manifestat el seu interès per tenir més cura de l’espiritualitat de la Congregació. Estan molt contents de l’entusiasme dels seus membres però caldrà donar més persistència formativa durant tot l’any.

Al senyor Bisbe li han semblat molt bé totes les aportacions i els ha animat a estimular totes les activitats encaminades a impulsar lo positiu de les manifestacions de religiositat popular.

 

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn