Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

LITÚRGIA

Fulls destinats a incentivar i millorar la participació dels cristians en la celebració dominical de l’Eucaristia.

Diumenge, dia del Senyor i de la comunitat. Engrunes del Pa de la Paraula

Reflexió homilética al voltant de les lectures dominicals de la Paraula de Déu. També s’hi adjunta el full amb la monició inicial destinada a ser llegida pels nens, les pregàries i una oració de postcomunió.