Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

Sínode

Caminem Junts – Sinodalitat

Què és la sinodalitat?

Sinodalitat significa caminar junts com a Poble de Déu. Indica una manera d’escoltar cada persona com a membre de l’Església, per entendre com Déu ens podria estar parlant a tots nosaltres. D’aquesta manera, la sinodalitat ens recorda l’obra de l’Esperit Sant a través de cadascú i de tots treballant junts per a la nostra missió comuna.

XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió»

Camí al Sínode

El “caminar junts”, en efecte, és el que realitza millor i manifesta la naturalesa de l’Església com Poble de Déu pelegrí i missioner.

El poble de Déu és convocat a Sínode. El Papa Francesc convida tota l’Església a interrogar-se sobre la sinodalitat, un tema decisiu per a la seva vida i la seva missió perquè “precisament, el camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni” (Papa Francesc).

L’objectiu és escoltar tota l’Església, participant des de tots els àmbits, el Papa, els bisbes, sacerdots, consagrats i laics, amb la intenció de trobar mètodes per facilitar caminar junts en comunió afavorir la participació i obrir-se a la missió.

Fases

El papa Francesc ha plantejat un itinerari per garantir que tots els creients prenguin part a la reflexió i contribueixin cadascú com a poble de Déu.

Per aquest motiu, aquest camí és un procés. D’aquesta manera el Sínode no és només l’Assemblea a octubre de 2023-2024, sinó que en realitat va començar ja amb la participació des d’octubre de 2021.

Obertura del Sínode(octubre 2021).

Inaugurat pel Sant Pare el 10 d’octubre.

1. Fase diocesana (octubre 2021 – abril 2022). Fase de consulta al Poble de Déu amb la finalitat que el procés sinodal es realitzi en l’escolta de la totalitat dels batejats. Posterior a la fase diocesana, cada diòcesi envia les seves contribucions a la Conferència Episcopal.

2. Fase Conferències Episcopals / Sínodes d’Esglésies Orientals. Un període de discerniment dels pastors reunits en assemblea (Conferència Episcopal). Redacció de síntesi, enviada a la Secretaria General del Sínode (fins de l’abril 2022).

3. Fase Continental (setembre 2022 – març 2023). La finalitat d’aquesta fase és dialogar a nivell continental sobre el text del primer Instrumentum Laboris, realitzant un ulterior acte de discerniment a la llum de les particularitats culturals específiques de cada continent.

4. Fase de l’Església Universal. XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes celebrarà en dues sessions: la primera del 4 al 29 d’octubre del 2023, i la segona a l’octubre de 2024

FULL DE RUTA 2021-2024:

https://www.familiajaneriana.org/CAT/Tema.html


Apertura del Procés Sinodal al Vaticà (9 d’octubre de 2021)

El moment de reflexió per a l’inici del Procés Sinodal va comptar amb la presència de representants del Poble de Déu, entre els que es trobaven delegats de las Reunions Internacionals de les Conferències Episcopals i organismes similars, membres de la Cúria Romana, delegats fraterns, delegats de la vida consagrada i dels moviments eclesials laics, el consell de la joventut, etc… 

El passat mes de maig el papa Francesc va convocar el Sínode de Bisbes 2021-2023, sobre el tema: Per una Església sinodal: comunió, participació i missió. L’apertura del Sínode es va fer el 9 i 10 d’octubre a Roma, i a totes les diòcesis del món el diumenge següent, 17 d’octubre.

1.- FASE DIOCESANA

Les principals referències per al Sínode inclouen el Document Preparatori que ofereix una visió general del tema del Sínode, “Per una Església Sinodal: Comunió, participació i missió”. També explica els objectius del Sínode i el procés de consulta. A més, el Vademècum proporciona tota la informació bàsica per ajudar a organitzar la consulta a la diòcesi. Per a recursos específics, visita la “Secció de Recursos” per veure els recursos oficials proporcionats per la Secretaria General del Sínode dels Bisbes. Altres recursos proporcionats per parròquies, diòcesis, conferències episcopals, congregacions, associacions o bé organitzacions informals estan disponibles a synodresources.org.

Documents oficials

Altres documents:

Tots els documents de la Fase diocesana del Sínode

Missa d’obertura diocesana del Sínode. Dia 17 d’octubre, a les 17:30 h, a la Catedral.

NOTÍCIES DIOCESANES

El nostre Bisbe Salvador compta amb tots nosaltres, fidels i preveres, per compartir l’alegria de l’eucaristia d’obertura del Sínode, el diumenge, 17 d’octubre, a les 5.30 h.de la tarda, a la Catedral.  

“el goig que ens transmet aquesta celebració és immens perquè ens ajudarà a fer unes comunitats, una diòcesi, més participatives, més renovades i aprofundirà en la corresponsabilitat de tots el membres del Poble de Déu” (Bisbe Salvador).

2.- FASE CONTINENTAL

Tots els documents de la Fase Continental del Sínode

3.- FASE UNIVERSAL

Documents per a la primera sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes

Recursos espirituals i litúrgics

Notícies

EL PAPA FRANCESC I EL PROCÉS SINODAL

Alguns dels discursos on el Papa Francesc fa referència explícita al procés sinodal, que guian a l’Església en aquest temps d’escolta, diàleg, pregària i discerniment per a que pugui ser viscut realment com a kairós, un temps d’obertura al que l’Esperit diu a l’Església.