Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

21 gener 2024

ESTEM EN SÍNODE

Acabada la Missa del diumenge, Mossèn Xavier ha convidat a Roser García, com a representant de la parròquia del Carme a l’Arxiprestat Mare de Déu de l’Acadèmia, a explicar què és i què suposa el Sínode que està vivint l’Església. Una realitat que també s’està treballant a nivell de l’arxiprestat amb l’esperança que ajudi a revitalitzar les nostres parròquies. Tot seguit transcrivim la seva intervenció:

Bon dia, segurament si dic Sínode direu: – Què ens diu aquesta?. Però si a sobre us dic. Sínode sobre la sinodalitat… més estrany encara.

Doncs bé, mn. Xavier el nostre rector, m’ha demanat que us parles breument d’aquests conceptes.

Si nosaltres com a parròquia i com a unitat pastoral amb Sant Joan i el Carme estem vivint en aquesta dinàmica sinodal ens serà fàcil reconèixer aquests termes i trobar el sentit de cada paraula.

Aclarim conceptes…Sinodalitat… estil de vida i funcionament de l’església, forma part de la seva naturalesa des dels seus orígens però hem de treure la pols…implica actitud d’obertura, escolta, reflexió, estima, paciència, discerniment, pregària…caminant tots junts, tots junts sense exclusions, com a poble sant de Déu, poble de sants i pecadors…guiats pel gran artífex, el consolador, el sanador…l’Esperit Sant.

El Papa sant Pau VI, va tenir la gran intuïció de què calia en l’església reflexionar sobre la manera de com s’estava actuant i vivint;  per tenir un espai adequat s’organitzà el primer Sínode de bisbes.

Se n´han organitzat uns quants i amb continguts específics: Família, joventut, evangelització etc. Però en aquest moment el sínode que vivim no té un tema específic ni es sínode de Bisbes. Hi ha un canvi substancial en el contingut, en els subjectes i en la dinàmica… i no es un esdeveniment es un procés d’escolta i discerniment. Tot el poble de Déu cridat a caminar JUNTS guiats per l’ES fent veritat el seu lema “Església sinodal: comunió, participació, missió”.

Ara, tota l’església estem vivint en aquest moment de gràcia, de kairós, volem que l’ES ens mogui i ens faci veure i viure i ens doni el coratge per canviar i millorar tot el que calgui perquè  a través del testimoni individual i col·lectiu es  pugui copsar avui en el nostre món, la presencia de Déu, i que la Bona Nova de l’evangeli sigui real i efectiva entre nosaltres. No som il·lusos, la fe pot moure muntanyes…. Confiem i deixem-nos captivar per l’Amor de Déu a tots els homes i dones.

Sínode sobre la sinodalitat és un fet des de la seva convocatòria pel Papa Francesc.. Ja fa dos anys.. el 2021, amb una crida a tota l’església a posar-nos en camí tots junts: laics, laiques , religiosos, preveres, bisbes.. Tots…Com he dit, temps de gràcia, pregària i discerniment. Ara després de les etapes  parroquial, diocesana i continental tenim un temps per continuar en aquesta dinàmica per viure en cada parròquia, en cada església.. aprofundint plegats. Tenim un document de síntesi que recull les inquietuds, els anhels, els interrogants.. les diferents maneres de fer, viure i opinar….Aquest document de síntesi es el que hem de continuar utilitzant per orientar un treball de reflexió i discerniment fins al proper octubre de 2024.

Recordem, Sínode es un event de l’Esperit Sant, un procés que ens implica i convida a Tots per viure un camí renovador, revitalitzador que dona alegria i esperança.

Arriba el moment de plantejar-nos..

• Les petites o grans estructures, reunions, equips que tenim, son espais per pregar junts, per escoltar-nos, dir la nostra, discernir i poder plantejar-nos què ens demana el Senyor avui?

• Ens deixem moure per l’Esperit Sant?

Preguem tots, perquè acollim aquesta alenada de l’Esperit … i continuem CAMINANT JUNTS.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn