Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

30 abril 2012
Categoria/es: General

BAPTISMES CATECUMENALS A LA CATEDRAL

En el quart diumenge de Pasqua la Catedral ha acollit la celebració de l’administració sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i Comunió) a un grup de catorze catecúmens, en una Missa solemne presidida pel senyor Bisbe i concelebrada per nombrosos preveres de la diòcesi. A l’inici de la cerimònia els catecúmens han estat presentats pels catequistes que els han preparat en les seves parròquies, Sant Andreu i la Mare de Déu del Carme.

Monsenyor Joan Piris els ha ungit amb el crisma i, en processó presidida pel ciri pasqual, acompanyats pels seus padrins, han anat a la capella del Baptisteri on han estat batejats. De nou al presbiteri, revestits amb l’alba i amb un ciri encès a les mans, han fet la professió de fe. A continuació el Bisbe els ha imposat les mans per a confirmar-los en la fe del baptisme. En el moment de la comunió han combregat amb les dues espècies.

Prèviament, en l’homilia, el senyor Bisbe ha explicat que amb els sagraments de la iniciació cristiana els catecúmens rebrien el do de l’amor de Déu. El baptisme els incorpora a Crist i a la seva Església, i la confirmació els envia a anunciar la bona nova. En la vida cristiana hi ha un dinamisme, un creixement i maduració personal que fa possible aquesta transmissió de la fe, tan necessària per a que el missatge de la salvació arribi a tantes persones que el necessiten.

El senyor Bisbe també ha ressaltat que la comunitat cristiana ha de reproduir la imatge del Bon Pastor que dóna la vida per les ovelles. Aquesta és la mostra de bondat que es manifesta amb l’ajuda que ens hem de donar per a viure segons els criteris del Senyor, de manera que la gràcia i la llum de la fe no s’apaguin mai en les nostres vides. La mateixa pluja de gràcia que els nous fills de Déu i membres de l’Església reben pel baptisme a tota la comunitat també ens dóna l’oportunitat de renovar la vida rebuda i procurar millorar les nostres respostes.

Dels dotze catecúmens que han rebut formació a la parròquia del Carme, set són llatinoamericans i cinc africans. Els seus catequistes han estat dos matrimonis joves llatinoamericans (Saieth i Jenny; Giovanny i Vanessa) i Eric, d’origen africà. La formació ha consistit en la catequesi setmanal i la participació en la Missa. A l’inici de la Quaresma van ser presentats a la comunitat parroquial del Carme i Mossèn Joan els va imposar la Creu. Durant el temps quaresmal van anar rebent, successivament, els Manaments i el Credo.

A tots els felicitem i els desitgem que perseverin en el goig i el compromís de ser i sentir-se fills de Déu i membres de l’Església de Crist.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn