Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

28 abril 2012
Categoria/es: General

DIUMENGE, DIA DEL SENYOR I DE LA COMUNITAT. ENGRUNES DEL PA DE LA PARAULA

Homilia 4rt diumenge de Pasqua

Diumenge del Bon Pastor
Jornada Mundial de pregària per les vocacions.

1.- Diverses facetes de Jesús.
L’evangeli ens mostra diverses facetes o imatges importants de la persona i el ministeri de Jesús, servint-se de comparacions, que els seus primers oients van entendre molt bé: “Jo soc el cep, vosaltres els sarments”; “Jo sóc la resurrecció i la vida”, “Jo sóc el vostre Mestre i Senyor”… Avui ens diu:

2.- «Jo sóc el bon Pastor, que conec les meves ovelles i dono la vida per elles»
Pastor és el que té la cura d’un ramat d’ovelles. Per conservar-lo ha d’estar disposat a defensar-les dels llops, a procurar refugi en les nits fredes, a dirigir-les cap prats abundants. A més a més les ha de conèixer personalment, preocupant-se de cadascuna com si fos l’única. Per ell no som esser anònims. Ens coneix a fons i vol el nostre bé més que ningú. San Joan ens explica la relació del Bon Pastor Jesús amb l’ovella fidel amb aquesta expressió: “Déu ens reconeix com a fills seus i ho som”.
Jesús, el Bon Pastor, conserva, defensa, protegeix, guia, alimenta les seves ovelles amb la seva mateixa vida, mitjançant els sagraments i la seva paraula. Ens condueix a les bones pastures.
I està disposat a donar la vida per les seves ovelles. Ho estem celebrat durant aquests dies de Pasqua: Jesús ha donat la vida per nosaltres.
i, també,
Nosaltres, les seves ovelles, hem de sentir-nos conegudes i estimades personalment per Jesús. Em va estimar i es va lliurar per mi, i segueix estimant-me i tenint cura de mi perquè tingui vida i la tingui a desdir.

3.- Bons pastors.
A més cada un de nosaltres hem de ser bons pastors, a imitació de Jesús, per totes les persones que ens ha encomanat. Ho han de ser els pares i catequistes, ho han de ser els sacerdots, els pastors que ell ha posat al capdavant de la seva Església. Tots hem de sentir zel pel bé espiritual dels altres.
Avui se’ns recorda que especialment el sacerdot ha de ser bon pastor, ha de dedicar la seva vida a tenir cura de la fe dels fidels que li han estat confiats; també ha de defensar aquesta fe de les paranys que avui estan presents en la nostra societat. Els defensarà d’una fe subjectiva, d’una moral dominada pel criteri de la majoria, d’una espiritualitat superficial, d’una litúrgia sense ressonància interior i sense connexió amb la vida. Sentirà a més la necessitat d’alimentar els seus fidels amb la veritat de la Paraula de Déu, amb l’ensenyament de la doctrina catòlica, compendiada en el catecisme. Els guiarà, sobretot, amb el testimoni d’una vida santa i lliurada sense mesura al bé i servei dels germans en la fe.

4.- Per això avui és dia de pregària per les vocacions.
Lema: «Tu saps que t’estimo». Això és el que ha de dir un sacerdot a Jesús a tota hora amb veritat, per poder ensenyar als altres.
Que ens estimulin a pregar per les vocacions aquestes paraules de Jesús: "Tinc altres ovelles que no són d’aquest ramat, i també les he de portar” i tendeix a unir-nos en comunitat. I, també, podem recordar aquelles altres, que coneixem molt bé: "La collita és abundant, però els obrers pocs, pregueu a l’amo dels sembrats que enviï més segadors". És el que farem especialment en aquesta celebració.

5.- Pregària:
Senyor, feu que no ens manquin mai en les nostres comunitats els sacerdots, imatges vivents del bon Pastor.
Que ells ens facin propers l’aliment del vostre cos i de la vostra paraula i que tots cooperem en arribar a les ovelles que no són encara del teu ramat.

 

 

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn