Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

28 febrer 2015
Categoria/es: General

DIUMENGE, DIA DEL SENYOR I DE LA COMUNITAT. ENGRUNES DEL PA DE LA PARAULA

 Diumenge segon de quaresma – cicle B

Avui contemplem el Senyor en la glòria de la Transfiguració. – La transfiguració es realitza a la part alta d’una muntanya.

La Muntanya, a la Bíblia, és lloc de divina Revelació, Déu es comunica amb l’home. Es parla de diverses muntanyes La muntanya Sinaí, la muntanya de les Benaurances, la muntanya Horeb, el Calvari, la muntanya Tabor, que avui surt a l’evangeli.

  Es transfigurà davant d’ells. 

  • Van veure una llum, signe de la divinitat. Es van espantar.
  • De tota manera, l’ambient que descriu la lectura evangèlica d’avui és un ambient de cel i de glòria. Els apòstols estaven encantats i embadalits amb aquella experiència mística. Tant, que sant Pere, fora de si, desitjava quedar-se eternament al Tabor i va exclamar “Que bé, que estem aquí dalt: hi farem tres cabanes…”

Seguim la narració. Del núvol estant va sortir una veu: “Aquest és el meu Fill estimat, escolteu-lo”. Semblantment al que va succeir en el baptisme de Jesús al riu Jordà. Es va sentir la mateixa veu del Pare.

Escoltar Jesús

  • Tot el que Déu vol que sapiguem, el que necessitem per saber viure, conviure, relacionar-nos, realitzar-nos plenament…, ja està dit per Jesús i en Jesús.
  • L’important és escoltar-lo. Aquesta tasca de escoltar Jesús l’hem de fer cada dia, tot l’any. I, un temps molt oportú, és quaresma: en la missa del diumenge, i àdhuc diària si es pot, en lectura espiritual personal, aquesta estona de silenci a casa, per pensar, pregar…
  • Això és escoltat Jesús. Escoltar-lo… per després fer el que ens diu.
  • Com ens ha recordat avui la primera lectura en el relat d’Abraham, escoltar Déu i l’obeir-lo, ni que sigui costós el que ens demana.

Continuem el relat.

  • Jesús els mana que no diguin a ningú el que han vist, fins que hagi ressuscitat d’entre els morts. La transfiguració de Jesús està íntimament relacionada amb la seva passió i resurrecció. Jesús els va deixar veure la seva identitat divina, perquè no dubtessin d’ell en el moment del “fracàs” de la seva mort i seguissin confiant en la resurrecció.
  • També en la nostra vida estan relacionats el dolor i l’alegria, la passió i la glòria. No hi ha glòria sense creu. Tampoc hi ha creu sense glòria. La persona que uneix aquests dos elements contraris és Jesús. Només Jesús. Ell dóna sentit al dolor, dóna força per acceptar-lo; dóna confiança… i ens porta a la resurrecció, ens insereix a la seva resurrecció.

“Aquest és el meu fill estimat: escolteu-lo.” Només escoltant Jesús i seguint-lo serem plenament feliços. Ara i sempre. Aquí i en la vida eterna que Déu ens té preparada.

Visquem aquesta Eucaristia. Aquí es transforma el pa i el vi en presència real del Senyor. En rebre’l, som transformats en ell.

“Aquest és el meu fill estimat: escolteu-lo.”

Només escoltant Jesús i seguint-lo serem plenament feliços.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn