Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

11 octubre 2012
Categoria/es: General

HEM INICIAT L’ANY DE LA FE

La diòcesi de Lleida ha iniciat l’Any de la Fe amb una celebració eucarística presidida pel bisbe Mons. Joan Piris, concelebrant amb els preveres a la Catedral, dijous 11 d’octubre. Una data històrica per a la vida de l’Església ja que commemora el 50 aniversari de l’inici del Concili Vaticà II.

Amb aquest plantejament el senyor bisbe ha iniciat l’homilia centrada en l’acció de l’Esperit Sant que ha determinat la nostra vida d’una manera edificant. Un dels aspectes fonamentals és la crida universal a la santedat, rebuda per la unció baptismal.

Per a la santedat no hi ha cap barrera; és Déu qui crida i capacita. Cal evitar que la fragilitat humana no sigui un obstacle per a l’evangelització. La força de la fe surt a l’encontre de la nostra fragilitat. Només podem evangelitzar si som conscients de la força de Déu. D’aquí la necessària conversió, que comporta:

1r. L’oració. La qualitat espiritual de la vida és important –en referència explícita al missatge pastoral d’enguany ”La necessària qualitat espiritual”.

«Gàlates insensats! Qui us ha pogut fascinar, a vosaltres, que teníeu gravada als ulls la figura de Jesucrist clavat en creu? […] Aquell qui us prodiga l’Esperit i obra prodigis entre vosaltres, ¿ho fa perquè heu observat la Llei o perquè heu cregut?» (Gal 3,1-5)

Jesús a l’evangeli ens convida a la pregària que és una demostració de consciència de que la iniciativa sempre és de Déu.

2n. La pregària ha d’anar acompanyada d’una confessió pública de fe –professió de fe– [cf. “Presència d’Església al món]. Aquesta és la garantia de credibilitat perquè mostra la disponibilitat de donar la vida per allò que es creu, tal com va fer el beat Francesc Castelló.

3r. La caritat, el vestit que fa visible la fe. El cristià no ha de ser tebi. Hem de seguir Jesús amb més passió i escampar apassionadament el foc de l’evangeli. Aquest és l’objectiu de l’Any de la fe: intensificar la celebració de la fe i mostrar el renovat entusiasme de l’alegria de la trobada amb Crist.

A continuació el senyor Bisbe ha lliurat el Credo als preveres i a tots els fidels com a signe visible de la fe que professem. I ha convidat a proclamar-lo cantant i a fer-ho en totes les celebracions eucarístiques durant l’Any de la Fe.

El diumenge següent, les nostres parròquies van celebrar l’inici de l’Any de la Fe repartint el Credo als feligresos i fent la professió solemne de la nostra fe cantada, tal i com el senyor bisbe havia encomanat. En aquesta línia, la parròquia del Carme ha encetat una bona iniciativa que ens ajudarà a redescobrir el tresor de la nostra fe i a viure-la més intensament. Des de l’endemà, dilluns 15 d’octubre, quinze minuts abans de la celebració de la Missa de cada dia es fa una catequesi consistent en una petita explicació acompanyada d’uns moments de pregària i de cant.

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn