Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

16 juliol 2013
Categoria/es: General

HOMILIA MARE DE DÉU DEL CARME

MISSA DE "LES CARMES"

En la novena d’aquest any hem estat reflexionant sobre les virtuts, nombroses i profundes, que ornaven Maria, la Mare de Jesús i Mare nostra.
Voldríem avui fer-nos una pregunta:

Quina projecció van tenir aquestes virtuts de Maria, especialment en Jesús?
Val a dir des del començament que Jesús, com a home, va necessitar, igual que nosaltres, qui l’eduqués, qui l’ajudés a créixer en tots els aspectes. Qui va estar aquesta persona, posada per Déu Pare, per educar Jesús? Especialment, Maria.

Maria, educadora de Jesús.
Jesús reflexa el rostre de la mare, que essent verge, és l’única que projectA el seu rostre en el seu fill, Jesús. Ningú com Jesús s’assemblava a la mare. I això no solament físicament, sinó també en l’esperit, en les virtuts. Repassem breument algunes de les virtuts de Jesús apreses de la Mare

Obediència
Jo faig sempre el que agrada al meu Pare, deia Jesús
Faci’s en mi la vostra voluntat, havia dit Maria en l’Anunciació.

Humilitat
Apreneu de mi que sóc mans i humil de cor, dirà Jesús
Jo sóc l’esclava del Senyor, havia dit Maria

Pregària
Jesús estava contínuament en la presència del Pare. Quan pregueu, digueu Pare nostre
De qui va aprendre aquesta dolça paraula de Pare? Maria ensenyà a pregar a Jesús, amb les paraules de l’Escriptura i amb esperit de fill, el mateix esperit que ella tenia envers Déu pare.

Puresa
Benaurats els nets de cor, perquè ells veuran Déu, dirà Jesús en les Benaurances.
En qui podia pensar Jesús? Quin seria el seu referent en pronunciar aquets paraules? Maria verge, Maria Immaculada

L’esperit de servei
Tot l’evangeli reflexa aquesta actitud de Jesús.
Va conviure molts anys amb la mare. Maria de Natzaret, una mare que ho fa tot, com qui no fa res.

La disponibilitat al sacrifici
És el clima en què Jesús va viure i va veure a casa els 30 anys de Natzaret. Els misteris de dolor van ser acceptats cordialment per Jesús i per Maria.

Jesús, a la creu, se sent confortat per la presència de Maria.
Ella, en el moment suprem, continua essent un exemple per Jesús.

Deixem-nos ensenyar per Maria
Deixem-nos educar per Maria
No vulguem ser “orfes”. Tenim Mare. I quina Mare!

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn