Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

10 agost 2020
Categoria/es: General

LA CATEQUESI EN TEMPS DE PANDÈMIA

 Jornada telemàtica de formació per a responsables de Catequesi

El passat 4 de juliol, dissabte, s’ha celebrat la jornada de formació per a responsables de Catequesi organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC), que enguany s’ha fet online a través de la plataforma Zoom. La jornada, que ha comptat amb 121 inscrits, ha estat presentada i moderada pel bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIC Toni Vadell, que ha assegurat que ens haurem d’arriscar “amb prudència i confiança” a conviure amb la pandèmia.

A petició del SIC, el senyor Pablo Muñoz, mestre i catequista, ha presentat les Instruccions per al curs 2020-21 sobre la reobertura dels centres escolars al setembre i el pla d’actuació en el marc de la pandèmia que el departament d’Ensenyament havia lliurat la tarda anterior als directors de centres educatius. Per la seva condició de director del Col·legi diocesà de Sant Pau apòstol, de Tarragona, ell coneixia de primera mà la nova normativa, que inclou criteris organitzatius i sanitaris establerts conjuntament pels departaments de Salut i d’Ensenyament juntament amb PROCICAT.

Ha remarcat que tot el pla es fonamenta en dos grans pilars: les mesures de protecció, especialment per als grans, i la traçabilitat de casos.

També ha establert la concreció d’aquestes mesures a nivell de la Catequesi a fi d’adaptar als nous hàbits de prevenció del contagi del Covid-19: distància, mans, mascareta. A continuació s’indiquen les pautes imprescindibles per prevenir el contagi del nou coronavirus a la Catequesi.

.- Cal establir grups de convivència estable. No hi ha ràtios, però no es poden barrejar grups. Això servirà per millorar la traçabilitat de casos i contactes.

.- Els catequistes han de portar sempre la mascareta (FFP2, a ser possible). Tant per als catequistes referents del grup estable com si hi ha intercanvi de grup i sempre que no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.

.- Les reunions amb tot el grup d’infants i pares s’han de fer amb mascareta, si no es pot guardar la distància mínima de 1,5 m.

.- Cal vetllar per la higiene i ventilar els espais. Cal netejar i desinfectar les superfícies d’ús més comú com el poms de les portes o les baranes de les escales. Els espais s’han de ventilar durant 5-10 minuts abans i després d’accedir-hi. Si l’espai no té ventilació, no s’hauria de fer servir. Mocadors i tovalloles d’un sol ús s’han de llençar en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.

.- Cal vetllar la màxima higiene, procurant que els infants es rentin les mans abans i després de la sessió, o bé aplicar-se el gel hidroalcohòlic.

.- No es recomana compartir material. Si es fa, cal desinfectar-los. Es recomana que cada infant porti el seu pot de gel hidroalcohòlic de casa, junt amb la resta de material que pugui necessitar: cançoner, Bíblia, llibreta, llibre, llapis de colors o pinzells.

.- Les famílies han de signar una declaració responsable. Hi faran constar que coneixen l’actual situació de pandèmia i que es comprometen a no portar l’infant si presenta simptomatologia compatible amb el Covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. El SIC facilitarà un model. No caldrà prendre la temperatura als infants abans d’entrar.

.- Infants i catequistes no poden assistir a la sessió si estan malalts. En cas de detectar un infant malalt, se l’ha d’aïllar i es demanarà a la família que el vingui a recollir.

.- Les entrades i sortides han de ser esglaonades. Si es preveu una entrada o sortida conjunta, que dificulti respectar distàncies, cal utilitzar la mascareta. Cal preveure què fer amb infants o adults arribin vinguin sense mascareta.

.- Quan un infant no es trobi bé, caldrà apartar-lo del grup i trucar als pares perquè vinguin a buscar-lo. Si dona positiu de Covid, cal comunicar-ho a la Catequesi perquè es puguin prendre les mesures adients.

.- Es recomana no fer sortides, tant per prevenció de contagi com pel cost addicional pel que fa als desplaçaments.

.- Els/les catequistes majors de 60 anys tenen un factor de risc davant la pandèmia. Es recomana que sigui el seu metge de referència qui orienti sobre els risc personal de fer aquest servei.

 

La segona part de la jornada ha comptat amb la intervenció de Mn. Joan Águila, director del SIC, que ha presentat les claus del projecte de Catequesi que està preparant el Secretariat. Es tracta d’un Decàleg per donar un nou impuls a la Catequesi post Covid-19.

1.- Desvetllament de la fe. Cal integrar la pregària, la celebració… de manera que l’infant no només aprengui coses sobre Jesús, sinó que es pugui trobar amb Jesús. Una base sobre la que anar construint, especialment quan fallen els fonaments familiars.

2.- Evitar que la Catequesi sigui una activitat extraescolar. Caldria integrar-la dins del dia del Senyor (diumenge o dissabte vespre).

3.- Catequesi personalitzada, que inclogui el desvetllament de la fe i el procés d’aprenentatge i maduració de l’infant, així com el seu context.

4.- L’evangelització comença pels adults. D’acord amb el que estableix en nou directori, l’adult hauria de ser el primer interlocutor de la Catequesi. Molts pares d’avui estan batejats però estan allunyats de “l’anunci”.

5.- La celebració de la fe forma part de la Catequesi. La catequesi implica entrar a formar part d’una comunitat de fe. Sense celebració de la fe no hi ha Catequesi. Cal buscar una forma creativa per a integrar-ho.

6.- Els catequistes són el col·lectiu més agosarat, creatiu i entusiasta de l’Església. La condició per ser catequista és ser pare, mare o bé amic del Senyor. És important el treball en equip complementant les habilitats i l’estimació, que és el que més arriba als nens i als seus pares. No cal que els catequistes siguin mestres o pedagogs.

7.- Quadern de vida. Totes les vivències dels nens haurien de quedar recollides per escrit. El quadern de vida serà el seu itinerari vivencial de la fe. Importància de l’acompanyament.

8.- Importància del treball conjunt i col·laboració entre parròquies.

9.- La comunitat parroquial és el lloc propi de la Catequesi i s’hi ha d’implicar d’una manera activa i participativa. S’ha de procurar viure la celebració del diumenge com a central.

10.- Materials de Catequesi 1.0. El SIC ha preparat una nous materials per la Catequesi, amb una nova metodologia, inspirant-se en el nou Directori de la Catequesi. Tot i que encara no estan editats perquè el confinament ho ha impedit, es posen a disposició de les parròquies per fer-ne una prova pilot. Si una parròquia hi està interessada cal que els demani al SIC a través del seu delegat.

 

En el ric diàleg establert entre Mn. Àguila i el Bisbe Vadell, a partir de les preguntes plantejades pels assistents a la jornada, també s’han destacat altres idees que recollim. “La Catequesi després de la Covid-19 no serà igual. Més que una doctrina, la Catequesi és una relació amb Jesús. La nostra experiència ha de respondre a la nostra fragilitat però també a la descoberta del Senyor que dóna sentit a tot. Cal acollir els pars i ajudar-los a enamorar-se de Crist, sense la rigidesa i severitat de l’exigència i sense jutjar-los. Hem de viure amb autenticitat i transmetre entusiasme. «Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taules o distribuir el treball; primer has d’evocar en els homes l’anhel de mar lliure i ample». (Antoine de Saint-Exupéry).”

La jornada ha estat emmarcada per una pregària inicial i final a Maria, tot demanat que ens ajudi a educar en la fe.

  

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn