Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

28 maig 2012
Categoria/es: General

PASQUA DEL MALALT

Una trentena persones de la Unitat pastoral de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan i Sant Pere han rebut el sagrament de la Unció a l’església del Carme. Ha estat el diumenge de Pentecosta, el dia en que les nostres parròquies han celebrat la Pasqua del Malalt, molt acuradament preparada pel Grup de pastoral de malalts.

El sagrament de la Unció és una trobada amb el Senyor perquè ens doni la seva gràcia i la seva fortalesa. “Amb la Sagrada Unció del Malalts i l’oració del sacerdot, tota l’Església encomana al Senyor aquells que la malaltia ha prostrat perquè els alleugi i els salvi… (el concili Vaticà II). La Unció dels Malalts no és únicament el sagrament d’aquells que estan a punt de morir . Es temps bo per a rebre-la quan el cristià comença a estar en perill de mort per malaltia o vellesa.

Les paraules de Jesús a un dels deu leprosos curats que torna agraït, “Aixecat i vés-te’n, la teva fe t’ha salvat” (Lc 17, 19) han estat el referent per a la campanya d’enguany, ampliat el lema amb el títol “el poder curatiu de la fe”. La fe suscita i alena en el malalt una confiança espontània en el poder del Senyor.

Després de resar l’oració dels malalts, Mn. Joan ha fet la invocació de l’Esperit Sant i ha administrat el sagrament de la Unció: “Que per aquesta santa Unció i per sa gran misericòrdia el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’ESPERIT SANT. AMEN. Perquè alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi les teves sofrences. AMEN”.

Acabada la celebració tots han rebut una creu i una estampa de la Mare de Déu del Carme com a record. El record s’ha fet extensiu als feligresos que per malaltia o feblesa no poden anar a l’església. El Grup de pastoral de malalts i el mateix mossèn són els qui des de les parròquies vetllen per la seva assistència espiritual. Durant l’octava de la Pentecosta també han rebut el sagrament de la Unció a les seva llar.

Grup de pastoral de malalts

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn