Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

29 gener 2011
Categoria/es: General

PREGUEM PER LA UNITAT DELS CRISTIANS

L’octavari de la unitat dels cristians s’ha celebrat a la nostra diòcesi del 18 al 25 de gener. Unes dades, aquestes, ja integrades en el calendari de celebracions eclesials. S’ha iniciat en l’Església cristiana adventista del setè dia, que ha estat l’amfitriona de la cerimònia inicial d’aquest acte ecumènic. Allí s’hi han aplegat les Esglésies Ebenezer, Catòlica, Bíblia oberta i Romana ortodoxa en una pregària compartida organitzada per la Delegació d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós, a base de lectures bíbliques, pregàries i cants. Tot en un clima de comunió fraterna, a to amb el lema d’enguany: “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries" (Ac 2,42).

Les parròquies de la Unitat Pastoral han clausurat l’octavari amb una cerimònia ecumènica a l’església del Carme en la que han participat Mn. Joan Mora, rector; Mn. Adrián Burca, sacerdot romanès; el P. Daniel Simon, sacerdot romano ortodox; Mn. Santiago Mataix, diaca; el pastor Roxon Ogheneride de la Comunidad Chrstian Family Internacional, i Francesca Agustí, Delegada d’Ecumenisme i Diàleg interreligiós. Després de les lectures comentades i cants interpretats per cada comunitat, uns membres del grup de joves han escenificar la cançó “Puertas Abiertas”, fent referència a un món que s’obre a la fraternitat.

Aquest acte coincidia amb la commemoració de la conversió de sant Pau. Una festa molt escaient que ens recorda que el camí de la unitat passa per la conversió i avança amb els ulls posats en l’esperança en Crist. Així ho vam expressar mentre resàvem el Parenostre enllaçant les mans, les veus i els cors.

L’Octavari d’enguany s’ha acabat, però la flama de la pregària confiada encara revifa en les nostres comunitats.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn