Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

Vble. Mare Esperança

Esperança González Puig (Lleida, 1823-1885) va néixer en el si d’una família benestant formada per Bonaventura González Viñuales i Antònia Puig Lamarca; pel càrrec del pare, vivien a la Paeria, on va néixer Esperança. Va ser batejada a l’església de Sant Joan. Dels sis fills del matrimoni, sobrevisqueren Francesc i ella, la més petita.

Va créixer en un ambient cristià; el pare morí quan ella tenia dotze anys, i la mare cinc anys més tard, quan ella comptava amb disset anys. Des de nena sentí inclinació per la vida contemplativa i dedicava molt de temps a l’oració. Desitjava recolliment i va començar a dur una vida de religiosa dins la pròpia llar. Li atreien les Carmelites, però el seu caràcter inquiet no s’avenia amb la vida contemplativa.

El 19 de setembre de 1851 va tenir una visió: Crist, lligat a la columna i maltractat per un gran nombre de dones que porvataven mala vida, la invitava a treballar per la seva salvació i fundar un institut consagrat al Cor de Maria. La visió va ser el punt de partida per fundar la congregació de les Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria, dedicada a la cura espiritual i material de les dones marginades, tractant de tornar-les-hi la llibertat i la dignitat perduda i es preocupava que poguessin desenvolupar-se en la vida. El 19 de juny de 1862, van vestir l’hàbit Esperança González i altres tres joves: Mercè Arqués, Lluïsa Martí i Assumpció Calderó, que reconegueren com a fundadora, superiora i mare Esperança.

Va haver de superar moltes dificultats. El seu germà s’ordenà sacerdot i esdevingué el més ferm puntal de l’obra fundada per la seva germana. Va cedir la casa pairal, amb l’hort, a Esperança perquè fos el bressol i la llar de l’institut. El 27 de març de 1879, fundà a Figueres i el 20 de novembre de 1884, obrí el col·legi de Jaca (Osca) per a senyoretes. Arribaren a Maó (Menorca) el dia 3 de febrer de 1887 per fer-se càrrec d’una casa-asil, i més tard s’obrí un col·legi, atenent al mateix temps les nenes de la Junta de Protecció de Menors.

La mare Esperança va morir el dia 5 d’agost de 1885, víctima de l’epidèmia de còlera que va patir la ciutat de Lleida. El 28 d’abril de 2006 va ser declarada Venerable pel papa Benet XVI.