Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

31 octubre 2011
Categoria/es: General

REFORMAR L’ARQUITECTURA DEL SISTEMA FINANCER INTERNACIONAL

El Consell Pontifici Justícia i Pau ha presentat el document “Per a una reforma del sistema financer internacional en la perspectiva d’una Autoritat pública de competència universal”, que proposa la creació d’un organisme a nivell internacional super parts, amb una constitució acceptada per tots, capaç de regular les finances internacionals, posar-les al servei no de l’especulació sinó de l’economia real, de la persona humana i respectant el principi de subsidiarietat.

El president del Consell Pontifici recordà la sintonia de l’actual document amb la Pacem in Terris, la Populorum progressio, la Caritas in Veritate, i conclogué amb les paraules de Benet XVI: “La crisi ens obliga a tornar a projectar el nostre camí, a donar-nos noves regles, i a trobar noves formes de compromís, que apuntin a experiències positives i a rebutjar les negatives”.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn