Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

18 abril 2015
Categoria/es: General

TALLERS DE CATEQUESI

Seguint la proposta de formació que ens ofereix la Delegació de catequesi hem participat en els dos tallers que s’han impartit a l’Acadèmia Mariana.

El primer ha estat un taller de cançons conduit pel grup Cor Nou. El matrimoni de Cardedeu han fet un recorregut per la presència de la música en la Bíblia, ens ha transmès la necessitat d’incorporar la música en la vida de fe amb la voluntat de compartir-la, i la importància de la missa dominical com a festa de l’amor de Déu. També s’han referit al llibre del Papa Francesc “Queridos Catequistas” on ressalta la importància de fer tastar la cultura de la transcendència i l’espiritualitat als infants. Amb aquest objectiu ens han fet una mostra de cançons on el gest ajuda a encarnar el seu missatge.

El segon taller, presentat Mn. Víctor Martínez, versava sobre símbols i vocabulari litúrgic. A partir d’una projecció d’imatges ens ha anat mostrant els diferents espais, ornaments litúrgics i objectes sagrats amb la finalitat d’ajudar-nos a identificar-los i a conèixer el seu ús. Tot procurant que, a través de la catequesi, els nens ho puguin descobrir.

Finalment, la Delegada de Catequesi, Trini Catalán, ha presentat el nou format de la revista Catequesi que edita el SIC i el nou catecisme de Confirmació.

La jornada s’ha caracteritzat per la participació activa de les catequistes, que hem valorat la formació com a molt instructiva i pràctica per a incorporar a les nostres catequesis. El format taller i els seus conductors ho han fet possible.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn