Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

19 desembre 2020
Categoria/es: General

TROBADA DIOCESANA DE CATECÚMENS

A principi d’any, el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va mostrar la necessitat d’impulsar de nou el Servei Diocesà del Catecumenat. Amb aquesta idea, el senyor bisbe, va nomenar al seu director, mossèn Xavier Navarro, que, a la vegada, va conformar un Grup que l’ajudés a portar a terme aquesta tasca. La missió del Servei Diocesà del Catecumenat, bàsicament consisteix en impulsar, coordinar i donar suport a les parròquies que fins ara havien portat el catecumenat de forma autònoma.

Avui, el catecumenat el forma un grup de catecúmens que experimenten una crida creixent per conèixer Jesús i la seva Església i que volen incorporar-se a la comunitat de creients. Per poder portar a terme aquesta tasca han de seguir el camí establert pel Ritual d’Iniciació Cristiana d’Adults, en el que es poden trobar els criteris pastorals, evangelitzadors i de creixement cristià que s’han de menester. El fet de que sigui un camí progressiu ajuda a que els catecúmens es vagin conscienciant de com han de viure la vida cristiana. Demana d’un temps de maduració.

El Servei Diocesà del Catecumenat ha elaborat un programa al servei de tots els catecúmens de la diòcesi. A més de la catequesi que ja realitzen a cada una de les parròquies, s’ha planificat una sèrie d’actes amb la finalitat que els catecúmens es coneguin, es coordinin i el bisbe de Lleida pugui conèixer-los durant el temps de la seva preparació.

Com a primer acte conjuntes va programar, durant el temps d’Advent, la primera Trobada el dia 19 de desembre de 2020a l’Acadèmia Mariana, en la que hi van assistit els membres del Catecumenat, les catequistes responsables de cada parròquia, i la majoria dels catecúmens. La trobada va estar presidida pel senyor bisbe, Salvador Giménez.

Primerament es va fer la presentació dels grups parroquials formats per la Unitat Pastoral Agermanada del Pilar-Magdalena, les parròquies del Carme, de Pardinyes i d’Àger i el Santuari de Sant Antoni de Pàdua Franciscans.

La celebració va començar amb l’agraïment als catecúmens per l’assistència a l’acte en uns moments de dificultats per a tots. A continuació es va fer la lectura d’un Salm (Sl 103)i de l’Evangeli de Joan (Jn 14, 1-14), prosseguint amb una emotiva i clarificadora xerrada del senyor bisbe, on va anar desgranant de forma molt didàctica els punts principals que hem de mantenir tots els que creiem en Jesús. En primer lloc va manifestar la seva alegria per aquest acte.

Del seu parlament en podem subratllar: La lectura parcial de la carta a Diogneto, del segle II, en la que ja s’expressava els punts essencials del bon cristià. Seguidament va fer èmfasis en el Catecisme de l’Església Catòlica, exhortant-nos a tots nosaltres a mantenir-lo present i indicant-nos sis dels seus punts més essencials:

1. Escoltar la Paraula de Déu (i l’ensenyament dels catequistes, dels mossens, dels predicadors, etc.);

2. Celebrar la Litúrgia (i la importància dels sagraments);

3. Mantenir una coherència de vida d’acord amb l’Evangeli (comportament ètic);

4. La pregària com a acte essencial de la vida del cristià;

5. Formar part d’una comunitat cristiana;

i 6. Testimoniar la fe en Jesucrist. La celebració va continuar amb unes pregàries adients a l’acte i un cant final dedicat a la Mare de Déu: “Ave Maria” (Kairoi).

Cal destacar l’ambient acollidor i fraternal que es va produir entre tots els assistents, amb la satisfacció d’haver començat un programa en el que de forma progressiva, tots els catecúmens puguin sentir- de la comunitat cristiana i on tinguin l’oportunitat d’expressar la seva fe en el Crist Ressuscitat.

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn