Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

Concert de Nadal de l’Acadèmia de les Arts Musicals

23 desembre 2010
20:00:00
Església del Carme

Concert de Nadal de l’Acadèmia de les Arts Musicals, de Lleida, vinculada al Liceu de Barcelona.

PRESENTACIÓ:
L’escola de les Arts Musicals pertany al Conservatori Superior de música del Liceu com a centre musical integral on es pot obtenir el Grau Professional tant en música clàssica com en música moderna i jazz.

Els alumnes segueixen el mateix programa educatiu musical establert pel Conservatori del Liceu, oferint la continuïtat als estudis de Grau Superior.

El progrés de l’alumne avaluat pel Conservatori, es realitzarà en el mateix context de l’escola.

L’escola de les Arts Musicals planteja uns ensenyaments globals, des del primer contacte que els nens i nenes tenen amb l’entorn de la música, fins a la formació integral del músic, tant des de la vessant interpretativa com a solista o component de formacions de cambra i orquestra com des de la vessant pedagògica.

ON SOM:
L’escola de les Arts Musicals està situada al C/. Segrià n.13 de Lleida.
Telèfons de contacte: 973289389/ 618269848

QUI SOM:
L’escola de les Arts Musicals és un centre privat d’educació musical reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Com a escola reconeguda està acreditada per convalidar els crèdits variables i optatives, tant a l’ESO com al batxillerat.

L’escola de les Arts Musicals neix amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat, un seguiment personalitzat des del Conservatori, amb una atenció especial al gaudi musical.

La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l’escola una estructura acadèmica, una sèrie d’eines metodològiques, un programa de seguiment per als alumnes i una atenció personalitzada.

En l’escola de les Arts Musicals trobareu l’ambient més adequat per desenvolupar i estimular la creativitat i la sensibilitat de l’alumne.

Desenvolupem en l’alumne la capacitat d’experimentar sentiments de pertinença al grup a partir de l’experiència musical individual.

Es poden cursar el següents nivells:

  • Sensibilització: de 2 a 6 anys
  • Aprenentatge bàsic: per a nens/es d’entre 6 i 12 anys
  • Aprenentatge avançat: per a nens/es de més de 12 anys
  • Programa lliure: Oferta oberta per a adolescents i adults aficionats.
  • Programa de música moderna: s’assimila als ensenyaments que es cursen a l’Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu.
    Possibilitat de participar en l’orquestra, big band, banda, dixieland, combos,etc

 

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn