Unitat Pastoral El Carme - Sant Joan

25 agost 2013
Categoria/es: General

DIUMENGE, DIA DEL SENYOR I DE LA COMUNITAT. ENGRUNES DEL PA DE LA PARAULA

Diumenge 21 Ordinari – cicle C

Seran molts els qui se salvin?

 • Jesús era un bon educador.
 • Quan li feien preguntes inútils, sortia per un altre cantó, en passava.
 • Quan li feien preguntes de curiositat, responia no a la pregunta, sinó al que realment interessava. La pàgina d’avui és una ocasió d’aquestes:

¿Són molts els qui se salven?

És la pregunta que li fan. No és això el que interessa… Per això no els respon. El que interessa és què hem de fer per salvar-nos. A això sí que respon.

Mireu d’entrar per la porta estreta.
Esteu vigilants.
No sigui que l’amo de casa tanqui la porta i quan truqueu us digui: No us conec.

 • La salvació no és qüestió de pertànyer a un grup. És una resposta personal.
 • La salvació no consisteix en fer unes quantes coses, o tenir uns costums que poden ser bons.
 • Ni tampoc consisteix en haver llegit uns llibres, ni que sigui la Sagrada Escriptura, ni "saber-se la Missa sencera".

A l’hora de la veritat, se’ns preguntarà si hem reconegut i acceptat el Senyor. I això de vegades suposa entrar per la porta estreta.

 • ¿Hem reconegut i acceptat el Senyor en els manaments, que són l’expressió de la seva voluntat, i que poden ser "porta estreta"?
 • ¿Hem reconegut i acceptat el Senyor en l’Església, que és la seva obra, tot i que és imperfecta i pecadora, perquè entre tots l’embrutem? (Qui a vosaltres escolta a mí m’escolta). També això és entrar per la porta estreta.
 • ¿Hem reconegut i acceptat el Senyor en els sagraments, rebent amb fe el perdó de Déu en la confessió i rebent la carn i la sang de Crist en l’Eucaristia amb l’esperit ben disposat? També això és entrar per la porta estreta.
 •  ¿Reconeixem i acceptem el Senyor quan se’ns presenta en una persona pobra, lletja, mal vestida, inoportuna, insolent, agressiva, o necessitada?
 • ¿Reconeixem i acceptem el Senyor quan se’ns presenta en la calor o el fred, en la malaltia, en els contratemps, en les alegries i en les penes?

Si hem reconegut, acceptat i seguit el Senyor -el Senyor crucificat i ressuscitat- … Si hem entrat per la porta estreta…

 • no ens podrà dir: "No us conec".
 • sinó que ens obrirà la porta de bat a bat,
 • ens obrirà les seves mans salvadores
 • i entrarem al goig etern, que és el mateix Déu i Pare.

¿Seran molts els qui se salven? …. Deixem-ho en mans de Déu. Jesús no ens respon.
¿Quin camí hem de seguir per salvar-nos?

 • Aquí sí que Jesús respon.
 • I ens assenyala el camí.

Més ben dit: Ell és el Camí i la Veritat, que porta a la Vida, a la salvació, a la plenitud.

 

Jesús és la porta de la salvació

Compartir
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn